Chuyên cung cấp các dòng Siemens như S7-1200, S7-200, S7-300, S7-1500, LOGO.