Di chuyển copy bit thanh ghi dữ liệu plc omron

Di chuyển giá trị vào thanh ghi

Lệnh sao chép ghi giá trị vào thanh ghit trên plc omron
Lệnh sao chép ghi giá trị vào thanh ghit trên plc omron
  • Mô tả: copy giá trị ở S( hằng số hoặc thanh ghi) và lưu vào thanh ghi D.
  • Để sao chép thanh ghi 32 bit thì các bạn dùng lệnh với chức năng tương tự là MOVL.

Sao chép giá trị thanh ghi bù

Lệnh sao chép ghi giá trị bù vào thanh ghit trên plc omron
Lệnh sao chép ghi giá trị bù vào thanh ghit trên plc omron
  • Lệnh này cũng giống như lệnh sao chép nhưng giá trị sao chép sẽ đảo ngược bit hoàn toàn. Ví dụ giá trị cần sao chép là #ffff sao khi copy xong kết quả lưu vào D sẽ là #0000
  • Lệnh này cũng có thể sử dụng cho thanh ghi 32 bit bằng cú pháp MVNL.

Lệnh sao chép giá trị bit

Lệnh sao chép ghi giá trị bit trên plc omron
Lệnh sao chép ghi giá trị bit trên plc omron
  • Mô tả: lệnh này sẽ sao chép một giá trị bit của thanh ghi S vào một bit của thanh ghi D, địa chỉ của bit của thanh ghi S quy định trong byte thấp của thanh ghi C, địa chỉ bit của thanh ghi D quy định bởi byte cao của thanh ghi C.
  • Ví dụ như hình: D10=#1 D12=#0102 thì lệnh này sẽ có tác dụng sao chép giá trị bit D10.2 vào bit D14.1.

Copy vùng nhớ

Lệnh sao chép vùng nhớ trên PLC Omron
Lệnh sao chép vùng nhớ trên PLC Omron
  • Mô tả: lệnh này sẽ copy N thanh ghi có địa chỉ bắt đầu từ S và lưu giá trị vào địa chỉ bắt đầu là D.
  • Trong ví dụ thì lệnh này sẽ copy 10 thanh ghi có địa chỉ bắt đầu từ D100 lưu vào vùng nhớ bắt đầu là D200.

Hoán đổi hai giá trị thanh ghi

Lệnh hoán đổi giá trị hai thanh ghi trên plc Omron
Lệnh hoán đổi giá trị hai thanh ghi trên plc Omron
  • Mô tả: lệnh này sẽ thực hiện hoán đổi giá trị hai thanh ghi E1 và E2 cho nhau.
  • Như hình ví dụ thì giá trị ở ô nhớ D20 sẽ hoán đổi cho ô nhớ D40.
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp vui lòng gửi bình luận.x