Mua bán bộ xả hãm thắng phanh dùng cho biến tần

Bộ hãm xả tích hợp biến tần dùng trong ứng dụng nâng hạ, ly tâm có quán tính lớn