Điện trở xả biến tần servo điện trở hãm sứ nhôm công suất

Điện trở xả các loại sứ nhôm dùng để xả điện dư trong một số ứng dụng của biến tần.