Động cơ servo yaskawa SGMMV

Động cơ AC Servo Yaskawa SGMMV có công suất nhỏ thích hợp cho việc làm mô hình.