Động cơ servo yaskawa Sigma III SGMPS

Động cơ AC Servo Yaskawa Sigma III SGMPS hàng nội địa cho thị trường Nhật Bản.