Driver AC servo Panasonic Minas A4

Dòng driver AC servo Panasonic Minas A4 dải công suất rộng được sản xuất trên công nghệ của Nhật Bản nên đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng để hoạt động được trong nhiều môi trường khác nhau.