Khởi động mềm Siemens 3RW40 Soft Starter

Khởi động mềm Siemens 3RW40 là dòng sản phẩm tầm trung đa năng thích hợp cho nhiều ứng dụng tải có quán tính thấp hoặc trung bình.