Lệnh so sánh plc delta

Plc delta hỗ trợ 6 lệnh so sánh với cú pháp như sau:

Cú pháp lệnh 16 bitCú pháp lệnh 32 bitÝ nghĩa
LD=DLD=S1 = S2
LD>DLD>S1 > S2
LD<DLD<S1 < S2
LD<>DLD<>S1 ≠ S2
LD<=DLD<=S1 ≦ S2
LD>=DLD>=S1 ≧ S2

Ví dụ

Ví dụ lệnh so sánh trên plc delta
Ví dụ lệnh so sánh trên plc delta

Mô tả ví dụ: khi M2 ON lên 1 cộng với D0>=D2 thì tiếp điểm ngõ ra Y0 sẽ On lên 1.

Lệnh so sánh khác

Ý nghĩa của những lệnh so sánh này là kết hợp giữa so sánh để out ngõ ra.

Cú pháp lệnh 16 bitCú pháp lệnh 32 bitÝ nghĩa
AND=DAND=S1 = S2
AND>DAND>S1 > S2
AND<DAND<S1 < S2
AND<>DAND<>S1 ≠ S2
AND<=DAND<=S1 ≦ S2
AND>=DAND>=S1 ≧ S2
OR=DOR=S1 = S2
OR>DOR>S1 > S2
OR<DOR<S1 < S2
OR<>DOR<>S1 ≠ S2
OR<=DOR<=S1 ≦ S2
OR>=DOR>=S1 ≧ S2
LDZ>DLDZ>| S1 – S2 | > | S3 |
LDZ>=DLDZ>=| S1 – S2 | ≧ | S3 |
LDZ<DLDZ<| S1 – S2 | < | S3 |
LDZ<=DLDZ<=| S1 – S2 | ≦ | S3 |
LDZ=DLDZ=| S1 – S2 | = | S3 |
LDZ<>DLDZ<>| S1 – S2 | ≠ | S3 |
ANDZ>DANDZ>| S1 – S2 | > | S3 |
ANDZ>=DANDZ>=| S1 – S2 | ≧ | S3 |
ANDZ<DANDZ<| S1 – S2 | < | S3 |
ANDZ<=DANDZ<=| S1 – S2 | ≦ | S3 |
ANDZ=DANDZ=| S1 – S2 | = | S3 |
ANDZ<>DANDZ<>| S1 – S2 | ≠ | S3 |
ORZ>DORZ>| S1 – S2 | > | S3 |
ORZ>=DORZ>=| S1 – S2 | ≧ | S3 |
ORZ<DORZ<| S1 – S2 | < | S3 |
ORZ<=DORZ<=| S1 – S2 | ≦ | S3 |
ORZ=DORZ=| S1 – S2 | = | S3 |
ORZ<>DORZ<>| S1 – S2 | ≠ | S3 |

 

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp vui lòng gửi bình luận.x