Home / Kiến thức / Lập trình lệnh so sánh trên plc delta

Lập trình lệnh so sánh trên plc delta

Bài viết này thuộc khóa học lập trình plc delta online miễn phí của abientan, mời các bạn theo dõi toàn bộ khóa học tại đây:

Khóa học lập trình plc delta online miễn phí

Lệnh so sánh trên plc delta

Trên plc delta hỗ trợ 6 lệnh so sánh với cú pháp như sau:

Cú pháp lệnh 16 bit Cú pháp lệnh 32 bit Ý nghĩa
LD= DLD= S1 = S2
LD> DLD> S1 > S2
LD< DLD< S1 < S2
LD<> DLD<> S1 ≠ S2
LD<= DLD<= S1 ≦ S2
LD>= DLD>= S1 ≧ S2

Ví dụ lệnh so sánh trên plc delta

Ví dụ lệnh so sánh trên plc delta
Ví dụ lệnh so sánh trên plc delta

Mô tả ví dụ: khi M2 ON lên 1 cộng với D0>=D2 thì tiếp điểm ngõ ra Y0 sẽ On lên 1.

Tham khảo sản phẩm: Plc cũ giá rẻ

Những lệnh so sánh khác trên plc delta

Cú pháp lệnh 16 bit Cú pháp lệnh 32 bit Ý nghĩa
AND= DAND= S1 = S2
AND> DAND> S1 > S2
AND< DAND< S1 < S2
AND<> DAND<> S1 ≠ S2
AND<= DAND<= S1 ≦ S2
AND>= DAND>= S1 ≧ S2
OR= DOR= S1 = S2
OR> DOR> S1 > S2
OR< DOR< S1 < S2
OR<> DOR<> S1 ≠ S2
OR<= DOR<= S1 ≦ S2
OR>= DOR>= S1 ≧ S2
LDZ> DLDZ> | S1 – S2 | > | S3 |
LDZ>= DLDZ>= | S1 – S2 | ≧ | S3 |
LDZ< DLDZ< | S1 – S2 | < | S3 |
LDZ<= DLDZ<= | S1 – S2 | ≦ | S3 |
LDZ= DLDZ= | S1 – S2 | = | S3 |
LDZ<> DLDZ<> | S1 – S2 | ≠ | S3 |
ANDZ> DANDZ> | S1 – S2 | > | S3 |
ANDZ>= DANDZ>= | S1 – S2 | ≧ | S3 |
ANDZ< DANDZ< | S1 – S2 | < | S3 |
ANDZ<= DANDZ<= | S1 – S2 | ≦ | S3 |
ANDZ= DANDZ= | S1 – S2 | = | S3 |
ANDZ<> DANDZ<> | S1 – S2 | ≠ | S3 |
ORZ> DORZ> | S1 – S2 | > | S3 |
ORZ>= DORZ>= | S1 – S2 | ≧ | S3 |
ORZ< DORZ< | S1 – S2 | < | S3 |
ORZ<= DORZ<= | S1 – S2 | ≦ | S3 |
ORZ= DORZ= | S1 – S2 | = | S3 |
ORZ<> DORZ<> | S1 – S2 | ≠ | S3 |

Ý nghĩa của những lệnh so sánh còn lại trên plc delta thường là kết hợp giữa so sánh và điều kiện ngõ vào để out ngõ ra theo như mô tả ở bảng trên.

 

5/5 - (1 đánh giá)
Theo dõi
Thông báo của
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp vui lòng gửi bình luận.x