Điện trở xả cho biến tần sứ nhôm thắng hãm phanh

Điện trở xả các loại sứ nhôm dùng để xả điện dư trong một số ứng dụng của biến tần.