Lập trình đọc encoder plc delta

Các bạn bấm vào biểu tượng cài đặt bộ đếm xung tốc độ cao trên phần mềm, sau đó cài đặt như hình, ở đây mình sử dụng encoder có 2 xung A/B và kết nối với chân X0 và X1 của plc.

Cài đặt bộ đếm xung tốc độ cao đọc encoder trên plc delta
Cài đặt bộ đếm xung tốc độ cao đọc encoder trên plc delta
  • Ở mục Counting Mode các bạn chọn 2-Phase Inputs
  • Condition là bit kích hoạt, mình chọn M0
  • Set Value là giá trị cài đặt ngưỡng của bộ đếm xung tốc độ cao.
  • Counting Mode là chọn kiểu bộ đếm: ở đây mình chọn Normal Frequency.
  • Sau đó bấm chọn Next và Finish, bạn sẽ được 1 chương trình như bên dưới.
Chương trình đọc encoder bằng bộ đếm xung tốc độ cao trên plc delta
Chương trình đọc encoder bằng bộ đếm xung tốc độ cao trên plc delta
  • Lệnh MOV K1 vào D1022 chỉ lại cài đặt mode cho bộ đếm, bạn nên giữ nguyên giống vậy.

Giờ bạn cho ON bit M0 lên 1 lấy tay quay encoder xêm C251 có thay đổi giá trị tức là bạn đã thành công trong việc đọc encoder bằng bộ đếm xung tốc độ cao trên plc delta.

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp vui lòng gửi bình luận.x