Cách dùng lệnh lập trình counter bộ đếm plc siemens s7-1200

Bài viết này thuộc khóa học lập trình plc Siemens online miễn phí của abientan, mời các bạn tham khảo chi tiết tại:

khóa học lập trình plc siemens s7-1200 online miễn phí

Tìm hiểu cơ bản về counter bộ đếm trên plc siemens s7-1200

Khi viết chương trình cho plc siemens s7-1200 có nhiều trường hợp ta cần đếm số lượng một thao tác nào đó từ cảm biến bên ngoài hoặc bit phụ trên plc thì thường ta phải sử dụng đến khối hàm chức năng có tên gọi là counter hay bộ đếm do hãng tích hợp sẵn trong tập lệnh của CPU.

Trên plc siemens s7-1200 có sẵn 3 lệnh counter bộ đếm với sự khác nhau như tên gọi của chúng là counter đếm lên, counter đếm xuống, counter vừa đếm lên, vừa đếm xuống.

Lưu ý: đây là counter bộ đếm thường nên tốc độ đếm xung đầu vào khá thấp nên chỉ đếm những tín hiệu ngõ vào có tốc độ thấp, nếu cấp xung tốc độ cao vào bộ đếm này sẽ không còn chính xác. Để đếm các tín hiệu xung tốc độ cao thì các bạn tham khảo bài tiếp theo trong khóa học này về HSC.

Mô tả chi tiết lệnh counter bộ đếm trên plc siemens s7-1200

Lệnh counter đếm lên trên plc siemens s7-1200

Lệnh counter đếm lên trên plc siemens s7-1200
Lệnh counter đếm lên trên plc siemens s7-1200

Mô tả chi tiết lệnh counter đếm lên trên plc siemens s7-1200:

 • CU là ngõ vào của bộ đếm có thể là dữ liệu dạng bit bất kỳ, counter sẽ đếm lên khi tín hiệu ngõ vào chuyển từ 0=>1
 • R là ngõ vào để reset bộ đếm.
 • PV là giá trị cài đặt của bộ đếm.
 • Q là tín hiệu ngõ ra của bộ đếm khi đếm lên tới giá trị PV thì ngõ ra này sẽ kích hoạt lên 1.
 • CV là giá trị hiện tại của bộ đếm.

Lệnh counter đếm xuống trên plc siemens s7-1200

Lệnh counter đếm xuống trên plc siemens s7-1200
Lệnh counter đếm xuống trên plc siemens s7-1200

Mô tả chi tiết lệnh counter đếm xuống trên plc siemens s7-1200

 • CD là ngõ vào tín hiệu, counter sẽ đếm xuống khi tín hiệu này từ 0=>1
 • LD là bit reset bộ đếm, khi bit này từ 0=>1 thì giá trị của bộ đếm sẽ bị chuyển về giá trị PV
 • PV là giá trị cài đặt của bộ đếm
 • Q là ngõ ra của bộ đếm khi đếm về giá trị 0 sẽ out ra 1.
 • CV là giá trị hiện tại của bộ đếm.

Lệnh counter đếm lên và xuống trên plc siemens s7-1200

Lệnh counter đếm lên xuống trên plc siemens s7-1200
Lệnh counter đếm lên xuống trên plc siemens s7-1200

Mô tả chi tiết lệnh đếm lên xuống trên plc siemens s7-1200

 • CU là ngõ vào đếm lên
 • CD là ngõ vào đếm xuống
 • R là chân reset khi chân này chuyển từ 0=>1 thì giá trị bộ đếm về 0.
 • LD là chân reset về giá trị PV
 • QU on lên 1 khi giá trị đếm bằng giá trị PV
 • QD on lên 1 khi giá trị đếm =0
 • CV là giá trị hiện tại của bộ đếm.

Tham khảo: mua bán plc siemens cũ