Tìm hiểu vùng nhớ dữ liệu thanh ghi bit trên plc mitsubishi

Bài viết này thuộc khóa học plc mitsubishi online miễn phí của abientan. Các bạn tham khảo chi tiết bài viết tại:

khóa học plc mitsubishi online miễn phí

Giới thiệu cơ bản về vùng nhớ dữ liệu của PLC Mitsubishi

Khi lập trình cho plc mitsubishi ta phải sử dụng rất nhiều dữ liệu bao gồm bit và byte để tính toán hay làm bit trung gian để truyền nhận dữ liệu. Bởi vậy trong plc cung cấp rất nhiều loại dữ liệu khác nhau để ứng dụng cho từng trường hợp. Các bạn bắt buộc phải nắm rõ quy tắc về vùng nhớ, dữ liệu này thì mới thuận tiện trong việc lập trình.

Về cơ bản thì trong plc mitsubishi sẽ chia là 2 kiểu dữ liệu đó là bit và thanh ghi:

 • Bit dùng để ghi nhận trạng thái 0 hoặc 1 của các tiếp điểm. Ví dụ như tiếp điểm ngõ vào X, ngõ ra Y, trung gian M.
 • Thanh ghi dùng để lưu giá trị như vùng nhớ D, C( counter), T( timer).

Về đặc tính của các loại vùng nhớ dữ liệu thì được chia làm 2 loại:

 • Loại không bị mất dữ liệu khi bị mất điện gọi là vùng nhớ chốt: một số vùng nhớ C và D, M loại đặc biệt. Loại còn còn được gọi là Latched hoặc chốt.
 • Loại bị mất giá trị khi mất điện là loại M và D thường.

Ứng dụng của vùng nhớ lưu dữ liệu khi bị mất điện như sau. Ví dụ ta lập trình máy cần chạy 1000 sản phẩm thì dừng tuy nhiên đang chạy tới 300 sản phẩm thì bị mất điện, sau khi mở điện lên lại nếu không lưu vào ô nhớ lưu giá trị khi mất điện thì máy sẽ chạy lại từ 0 đến 1000 thì sai quy trình, vì thế các bạn phải lưu giá trị này vào vùng nhớ lưu giá trị khi bị mất điện để khi máy chạy lại sẽ chạy từ 300-1000 mới chính xác.

Tìm hiểu chi tiết về các vùng nhớ dữ liệu trong plc mitsubishi

Tìm hiểu về vùng nhớ dữ liệu của plc mitsubishi
Tìm hiểu về vùng nhớ dữ liệu của plc mitsubishi

Vùng nhớ bit

 • Vùng nhớ X là vùng nhớ plc mitsubishi ghi nhận giá trị ngõ vào. Vùng nhớ này thuộc dạng vật lý và phụ thuộc vào trạng thái của ngõ vào.
 • Vùng nhớ Y là vùng nhớ của tín hiệu ngõ ra. Vùng nhớ này sẽ bị reset sau khi plc mitsubishi bị mất nguồn.
 • Vùng nhớ trung gian M được chia làm hai loại là không lưu khi bị mất điện và có lưu khi mất điện.
 • Vùng nhớ T dạng bit mô tả trạng thái của timer. Ví dụ như T1 tức là trạng thái của T1 đang on hay off.
 • Vùng nhớ C tương tự như vùng nhớ T.

Thanh ghi

 • Vùng nhớ D là vùng nhớ ghi dữ liệu, được chia là hai loại có nhớ và không nhớ sau khi mất điện.
 • Vùng nhớ C đều là vùng nhớ lưu giá trị sau khi bị mất điện.
 • Vùng nhớ T tất cả đều mất giá trị khi bị mất điện.

Lưu ý trong phạm vi bài viết này chỉ giới thiệu những vùng nhớ cơ bản, những vùng nhớ dạng đặt biệt sẽ được giới thiệu trong bài tiếp theo.

Tham khảo sản phẩm: plc mitsubishi cũ giá rẻ

Tham khảo sản phẩm: dây cáp lập trình plc mitsubshi giá rẻ