Bit đặc biệt plc siemens s7-1200

Những bit đặc biệt thường sử dụng trên plc sẽ do người dùng tự khai báo:

 • Mở Project của TIA Portal lên sau đó bấm chuột phải vào plc bạn đang dùng cho Properties, cửa sổ cài đặt sẽ mở ra.
 • Ở cửa sổ này bạn chọn tab General sau đó bấm vào mục System & Clock memory
 • Giờ các bạn đánh dấu tích để enable 2 mục Enable the use of system memory byte và Enable the use of clock memory byte để sử dụng trong chương trình.
 • Tiếp theo các bạn chọn ô nhớ để làm bit đặc biệt.

=> Kinh nghiệm thì nên chọn ô nhớ lớn nhất để làm những bit đặc biệt này trên plc. Như trong hình mình sử dụng MB496 và MB495

Vùng nhớ bit dữ liệu đặc biệt trên plc siemens s7-1200
Vùng nhớ bit dữ liệu đặc biệt trên plc siemens s7-1200

Mô tả

 • First sycle: chức năng sẽ on lên 1 lần trong vòng quét đầu tiên của chương trình.
 • Diagnostic status changed: khi trạng thái báo lỗi thay đổi.
 • Always 1( high): luôn On trong suốt chương trình.
 • Always 0( low): luôn Off trong suốt chương trình.
 • 10 Hz clock: xung với tần số 10Hz tức on-off 10 lần trên 1 giây.
 • 5 Hz clock: xung với tần số 5Hz tức on-off 5 lần trên 1 giây.
 • 2.5 Hz clock: xung với tần số 2.5Hz tức on-off 2.5 lần trên 1 giây.
 • 2 Hz clock: xung với tần số 2Hz tức on-off 2 lần trên 1 giây.
 • 1.25 Hz clock: xung với tần số 1.25Hz tức on-off 1.25 lần trên 1 giây.
 • 1 Hz clock: xung với tần số 1Hz tức on-off 1 lần trên 1 giây.
 • 0.625 Hz clock: xung với tần số 0.625Hz tức on-off 0.625 lần trên 1 giây.
 • 0.5 Hz clock: xung với tần số 0.5Hz tức on-off 5 lần trên 1 giây.
1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
1
0
Nếu có thắc mắc hoặc đóng góp vui lòng gửi bình luận.x