Tìm hiểu về vùng nhớ dữ liệu thanh ghi trên PLC Omron

Tìm hiểu vùng nhớ dữ liệu bit thanh ghi của plc omron

Bài viết này thuộc khóa học lập trình PLC Omron online miễn phí của abientan, mời các bạn tham khảo chi tiết khóa học tại đây:

Khóa học plc omron online miễn phí

Phân loại vùng bit trên PLC Omron

Vùng nhớ bit trên plc omron được chia làm 4 loại cơ bản như sau:

  • Bit dữ liệu của ngõ vào( input), đối với CP1E là từ CIO 0- CIO99.
  • Bit dữ liệu của ngõ ra(output), đối với CP1E là từ CIO 100-CIO 199.

=> Khi viết chương trình đối với vùng nhớ bit vào ra chỉ cần nhập 00.12 hoặc 100.10 là được không cần nhập thêm tiếp vị ngữ ở đầu tiên.

  • Bít nhớ trung gian không lưu trạng thái khi mất điện W, đối với CP1E là từ W0 W99
  • Bít nhó trung gian lưu trạng thái khi mất điện H, đối với CP1E là từ H0-H49.

Phân loại vùng nhớ dạng thanh ghi trên plc Omron

  • Vùng nhớ thanh ghi trung gian, lưu giá trị khi bị mất điện dùng để tính toán: D0-D8191
  • Vùng nhó thanh ghi trung gian lưu giá trị khi bị mất điện dùng để lưu thông số của một số lệnh chức năng: A448-A753
  • Vùng nhớ dành cho timer: 256 thanh ghi và 256 bit từ T0-T255
  • Vùng nhớ cho counter: 256 thanh ghi và 256 bit từ C0-C255

=> Khi muốn ghi giá trị vào những thanh ghi này thì ta sử dụng ký hiệu #34 để quy định kiểu số là dạng hexa.

Tham khảo: plc omron cũ

Tham khảo: dây cáp lập trình plc omron giá rẻ