Lệnh lập trình di chuyển dữ liệu ô nhớ plc Mitsubishi

Bài viết này thuộc khóa học plc mitsubishi online miễn phí của abientan. Các bạn tham khảo chi tiết bài viết tại:

khóa học plc mitsubishi online miễn phí

Công dụng của lệnh di chuyển dữ liệu ô nhớ trong plc Mitsubishi là gì ?

Trong quá trình lập trình cho plc mitsubishi thì việc di chuyển dữ liệu thường sử dụng rất thường xuyên. Thường sử dụng trong một số tình huống như sau:

 • Copy dữ liệu từ ô nhớ này sang ô nhớ khác.
 • Ghi một giá trị cho ô nhớ.
 • Di chuyển vùng nhớ
 • Đảo giá trị hai ô nhớ cho nhau

Các bạn cần nắm rõ cấu trúc của các lệnh di chuyển dữ liệu để sử dụng cho một cách chính xác.

Tìm hiểu chi tiết về một số lệnh di chuyển dữ liệu ô nhớ trong plc Mitsubishi

Lệnh di chuyển dữ liệu ô nhớ đơn

 • Cấu trúc lệnh: MOV K3 D10
 • Chức năng: ghi giá trị 3 vào ô nhớ D10
 • Có thể sử dụng K3 là kiểu số nguyên thường, hoặc H3 là số dạng hexa.
 • Thời gian thực thi khoảng 5 step.

Lệnh di chuyển dữ liệu ô nhớ kép

 • Cấu trúc lệnh: DMOV K5 D20
 • Chức năng ghi giá trị K5 vào ô nhớ kép( bao gồm D20 và d21). Lưu ý cẩn thận để tránh một số trường hợp sử dụng ô nhớ D21 làm sai chương trình.
 • Tương tự như lệnh MOV có thể sử dụng kiểu hexe bằng cách nhập H3.
 • Thời gian thực thi khoảng 9 step.

Lệnh di chuyển vùng dữ liệu

 • Cấu trúc lệnh: BMOV D2 D12 k10
 • Chức năng của lệnh này là copy 10 ô nhớ bắt đầu từ D2 tới vùng nhớ bắt đầu bằng D12.
 • Thời gian thực thi lệnh này khoảng 7 step.

Lệnh đảo giá trị hai ô nhớ cho nhau

 • Cấu trúc lệnh: XCH D30 D40
 • Chức năng của lệnh này là sẽ đảo trí trị của ô nhớ D30 và D40 cho nhau.

Chuyển đổi giá trị ô nhớ thành số BCD

 • Cấu trúc lênh: BCD D40 D50
 • Chức năng chuyển giá trị trong ô nhớ D40 lưu sang ô D50 dưới dạng BCD. Ví dụ như giá trị ô nhớ D40 là 0012 thì giá trị lưu ở ô D50 là 0018.

Chuyển đổi giá trị ô nhớ từ BCD thành số nguyên

 • Cấu trúc lệnh: BIN D60 D70
 • Chức năng chuyển giá trị BCD trong ô nhớ D60 về lại giá trị nguyên và lưu vào D70.

Tham khảo sản phẩm: plc mitsubishi cũ giá rẻ

Tham khảo sản phẩm: dây cáp lập trình plc mitsubshi giá rẻ